román-magyar banki szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: b
találatok száma: 106


balanţă comercială - kereskedelmi mérleg


balanţă comercială deficitară/pasivă - passzív (kül)kereskedelmi mérleg


balanţă comercială excendentară/activă - aktív (kül)kereskedelmi mérleg


balanţă comercială invizibilă - láthatatlan kereskedelmi mérleg


balanţă de plăţi - fizetési mérleg


balanţă de plăţi curente - folyó fizetési mérleg


balanţă de plăţi, balanţă de plăţi externe - fizetési mérleg


balanţă de verificare - nyersmérleg, próbamérleg


balanţa mişcărilor de capital - tőkeforgalmi mérleg, tőkemozgási mérleg


bancă agricolă - agrárbank


bancă centrală - központi bank


bancă comercială - kereskedelmi bank


bancă cooperatistă - szövetkezeti hitelintézet


bancă corespondenţă - levelezőbank, partnerbank


bancă de dezvoltare - fejlesztési bank


bancă de economii - takarékpénztár


bancă de emisiune - jegybank


bancă de investiţii - beruházási bank


bancă de scont - leszamítoló bank, diszkontbank


bancă de stat - állami bank


bancă emitentă (a acreditivului) - nyitó bank


bancă funciară - földbank


bancă industrială - iparbank


bancă ipotecară - jelzálogbank


bancă notificatoare - értesítő bank


bancă plătitoare - kifizető bank, fizető bank


bancă populară - népbank


bancă privată - magánbank


bancă universală - univerzális bank


bancher - bankár


bancnotă - papírpénz


bancnotă - bankjegy


bancrută - csőd, bukás


bancrută frauduloasă - csalárd csőd, csalárd bukás


bani publici - közpénzek


bani scripturali, bani de cont - bankszámlapénz, számlapénz


bani-marfă - árupénz


barieră comercială - kerekedelmi korlátozás, kereskedelmi akadály


barieră netarifară - nem vámjellegű korlátozás


barieră tarifară - vámsorompó, vámjellegű korlátozás


bază de impozitare - adóalap


bază de impozitare, bază impozabilă - adóalap


beneficiar (al unui acreditiv, al unei cambii etc.) - kedvezményezett


beneficiar net - nettó kedvezményezett


beneficierea de drepturi - jogok élvezete


beneficiu suplimentar - kiegészítő juttatás


bilanţ - mérleg


bilanţ consolidat - összevont mérleg, összesített mérleg


bilanţ contabil - mérleg


bilanţ de aprovizionare - ellátási mérleg


bilanţ energetic - energiamérleg


bilet de bancă - bankjegy


bilet de ordin - saját váltó


bon de tezaur - kincstárjegy


bonitate - hitelképesség, bonitás


broker - alkusz


brut - bruttó


buget - költségvetés


buget al asigurărilor sociale - társadalombiztosítási költségvetés, tb-költségvetés


buget alocare - költségvetési előirányzat


buget casnic - családi költségvetés


buget complementar - állami vállalatok költségvetése


buget comunitar - közösségi költségvetés


buget comunitar stabilizat - költségvetési stabilizáló


buget de austeritate - takarékossági költségvetés


buget de cercetare - kutatási költségvetés


buget de familie - családi költségvetés


buget de publicitate - reklámköltségvetés


buget de stat - állami költségvetés, államháztartás


buget extraordinar - rendkívüli költségvetés


buget general - általános költségvetés


buget general al Comunităţii Europene - EK általános költségvetés


buget local - helyi költségvetés


buget naţional - állami költségvetés


buget pentru apărarea naţională - védelmi költségvetés


buget pentru învăţământ - oktatási költségvetés


buget preliminar - ideiglenes tizenkettedek


buget rectificativ - korrekciós költségvetés


buget regional - regionális költségvetés


buget social - szociális költségvetés


buget social european - európai szociális költségvetés


bunuri cu dublă întrebuinţare - kettős felhasználású áru


bunuri culturale - kulturális javak


bunuri de capital - tőkejavak


bunuri de consum - fogyasztási cikkek


bunuri de consum - fogyasztási cikkek, fogyasztási javak


bunuri de consum de folosinţă îndelungată - tartós fogyasztási cikkek, tartós fogyasztási javak


bunuri de folosinţă îndelungată - tartós fogyasztási cikkek


bunuri de investiţii - beruházási javak


bunuri de producţie - termelési javak


bunuri imobile - ingatlan javak


bunuri industriale - ipari javak


bunuri intermediare - közbülső javak


bunuri libere - szabad javak


bunuri mobile - ingóság


bunuri mobile - ingó javak, ingóságok


bunuri perisabile - nem tartós fogyasztási cikkek


bunuri personale - személyes használati tárgyak


bunuri publice - közjavak


bunuri şi servicii - áruk és szolgáltatások


bunuri şi servicii - javak és szolgáltatások


bunuri uzate - használt áru


bursă de mărfuri - árutőzsde


bursă de valori - értékpapírtőzsde


bursă de valori - értéktőzsde


bursă neagră - feketepiac