román-magyar banki szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: e
találatok száma: 105


echilibru - egyensúly


echilibru bugetar - költségvetési egyensúly


echipament agricol - mezőgazdasági felszerelés


echipament industrial - ipari berendezés


echipament mecanic - gépi berendezés


echiparea construcţiilor - épületszerelvény


economie - gazdaság


economie agrară - agrárgazdaságtan


economie casnică - családi gazdaság


economie colectivizată - kollektivizált gazdaság


economie de piaţă - piacgazdaság


economie de schimb - cseregazdaság


economie de subzistenţă - önellátó gazdálkodás


economie de tranziţie - átmeneti gazdaság


economie dirijată - irányított gazdaság


economie forestieră - erdőgazdálkodás


economie industrială - ipari gazdaság


economie mixtă - vegyes gazdaság


economie mondială - világgazdaság


economie naţională - nemzetgazdaság


economie paralelă, economie subterană - feketegazdaság


economie planificată, economie de comandă - tervgazdaság, tervutasításos gazdaság


economie publică - állami gazdálkodás


economie regională - regionális gazdaság


economii de scară - méretgazdaságosság, volumengazdaságosság


economisire - megtakarítások


economisire forţată - kényszerű takarékosság


economisirea energiei - energiamegtakarítás


economist - közgazdász


efect de substituire - helyettesítési hatás


efect de venit - jövedelmi hatás, jövedelemhatás


efecte de plătit - váltótartozások, váltókötelezettségek


efecte de primit - váltókövetelések


efecte economice externe, externalităţi - külső gazdasági hatások, externáliák


eficienţă economică - gazdasági hatékonyság


egalizare financiară - pénzügyi kiegyenlítés


elasticitate - rugalmassag


elasticitate a cererii în funcţie de preţ - a kereslet rugalmassága


elasticitate a cererii în funcţie de venit - a kereslet jövedelemrugalmassága


elasticitate a ofertei în funcţie de preţ - a kínálat rugalmassága


emisii termice - hulladékhő


emisiune de acţiuni - részvénykibocsátás


emisiune de obligaţiuni - kötvénykibocsátás


emisiune de titluri (de valoare) - értékpapír-kibocsátás


emitent - kibocsátó


emitere de monedă - pénzkibocsátás


energie disponibilă - energiakínálat


energie electrică - elektromos energia


energie eoliană - szélenergia


energie geotermică - geotermikus energia


energie hidraulică - hidraulikus energia


energie hidroelectrică - hidroelektromos energia


energie neconvenţională - környezetkímélő energia


energie reutilizabilă - megújuló energia


energie solară - napenergia


energie termică - hőenergia


energie tradiţională - kemény energia


eroare de eşantionare - mintavételi hiba


eşantion - minta


eşantion reprezentativ - reprezentatív minta


eşantionare - mintavétel


eşantionare aleatoare - véletlen mintavétel


estimarea bugetului - költségvetési becslés


etalon aur-devize - arany-deviza standard


euroobligaţiune - eurokötvény


eurovalută - euro-deviza


evaluare a stocurilor - készletértékelés


evaluare bugetară - költségvetési javaslat


evaluare tehnologică - technológiaértékelés


evaluarea costurilor - költségszámítás


evaluarea performanţelor tehnice - teljesítményértékelés


evaluarea personalului - alkalmazottak értékelése


evaluarea preţului în vederea transferului - transzferár


evaluarea preţurilor - állami árrögzítés


evaluarea proiectului - projektelemzés


evaluarea resurselor - a források értékelése


evaziune fiscală - adócsalás


evidenţa vânzărilor - kötött árusítóhely


evoluţie a preţurilor - az árak alakulása, áralakulás


excedent - többlet, felesleg


excedent bugetar - költségvetési többlet


executare silită - kényszervégrehajtás


execuţie bugetară - költségvetés végrehajtása


exerciţiu financiar - pénzügyi év


exigibil - követelhető, esedékes


exod al capitalului - tőkekiáramlás, tőkemenekülés


expeditor (al mărfii) - feladó


expertiză judiciară - bíróság által elrendelt szakértői szakvélemény


expirare - lejárat


expirarea contractului - a szerződés lejárata


exploatarea resurselor - források kiaknázása


export - kivitel, export


export comunitar - közösségi kivitel


export de capital - tőkekivitel, tőkeexport


exportator - exportőr


expozant - kiállító


expoziţie - kiállítás


externalităţi negative - kedvezőtlen externáliák, negatív externáliák


externalităţi pozitive - kedvező externáliák, pozitív externáliák


externalităţi, efecte economice externe - externáliák, külső gazdasági hatások


extinderea pieţei - piacbővítés


extrabugetar - költségvetésen kívüli


extrapolare - kivetítés, extrapoláció


extras de carte funciară - telekkönyvi kivonat


extras de cont - számlakivonat