román-magyar banki szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: f
találatok száma: 111


facilitate socială - szociális létesítmény


facilităţi comunitare - közösségi létesítmények


facilităţi de piaţă - árupiac


factor de producţie - termelési tényező


factoring - faktorálás, faktoring


factură - számla


factură comercială - kerekedelmi számla


factură consulară - konzuli számla


factură externă - exportszámla


factură pro forma - pro forma számla


facturare - számlázás


faliment - csőd, bukás


faliment bancar - bankcsőd


faliment personal - személyi csőd


fals în înscrisuri - okirathamisítás


falsificare de bani - pénzhamisítás


familie - család


familie constituită prin căsătorie - sógorság


familie monoparentală - egyszülős család


fermă colectivă - szövetkezeti gazdaság


fermă mixtă - vegyes gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzem


fezabil - megvalósítható


fezabilitate - megvalósíthatóság


fidejusor - készfizető kezes


filială - fiók, leányvállalat


filială comună pentru mai multe întreprinderi - közös leányvállalat


finanţare - finanszírozás


finanţare bugetară - a költségvetés finanszírozása


finanţare compensatorie - kompenzációs finanszírozás


finanţare comunitară - közösségi finanszírozás


finanţare externă - külső finanszírozás


finanţare internă - belső finanszírozás


finanţare naţională - nemzeti finanszírozás


finanţare pe termen foarte scurt - nagyon rövid távú finanszírozás


finanţare pe termen lung - hosszú távú finanszírozás


finanţare pe termen mediu - középtávú finanszírozás


finanţare pe termen scurt - rövid távú finanszírozás


finanţare publică - állami finanszírozás


finanţare suplimentară - kiegészítő finanszírozás


finanţarea actelor de terorism - terrorizmus finanszírozása


finanţarea ajutorului - segély finanszírozása


finanţarea bugetului comunitar - a közösségi költségvetés finanszírozása


finanţarea exportului - exportfinanszírozás


finanţarea întreprinderii - vállalati pénzügyek


finanţator - finanszírozó


finanţe internaţionale - nemzetközi pénzügyek


finanţe publice - államháztartás


finanţe publice - állami pénzügyek


finanţe publice locale - helyi pénzügyek


finanţe regionale - regionális pénzügyek


firmă (1) - cégtábla, címtábla


firmă (2) - cég


firmă de consultanţă - tanácsadó cég


firmă privată, firmă particulară - magáncég


fiscalitate - adórendszer


fluctuaţia preţurilor - áringadozás


fluctuaţie - ingadozás, hullámzás


fluctuaţie a cursului (de schimb) - árfolyam-ingadozás


fluctuaţie a preţului - áringadozás


fluctuaţie economică - gazdasági ingadozás


fluctuaţie structurală - strukturális változások


fluctuaţii ciclice în economie - ciklikus ingadozás


flux de numerar - cash-flow


flux de numerar actualizat - diszkontált pénzáramlás


flux de numerar, flux de lichidităţi - pénzáramlás


fond comun - közös alap


fond de amortizare - értékcsökkenési alap, amortizációs alap


fond de comerţ - cégérték


fond de garantare a depozitelor (bancare) - betétfedezeti alap, betétbiztosítási alap


fond de pensii - nyugdíjalap


fond de rezervă - tartalékalap


fond de risc - kockázati alap


fond de rulment - működőtőke


fond de rulment - forgóalap


fond de salarii - béralap


fond mutual, fond de investiţii - befektetési alap


fonduri băneşti - pénzalapok


fonduri de coeziune - Kohéziós Alap


fonduri pentru agricultură - mezőgazdasági támogatás


fonduri pentru dezvoltare - fejlesztési segély


fonduri pentru dezvoltare regională - regionális támogatás


fonduri structurale - strukturális alapok


forfetare - forfetírozás


formalităţi birocratice - közigazgatási alaki követelmények


formalităţi vamale - vámalakiságok


formare profesională - szakképzés


formare profesională continuă - folyamatos szakmai továbbképzés


formular de comandă - megrendelőlap


forţă de muncă - munkaerő


forţă de muncă în agricultură - mezőgazdasági munkaerő


forţă majoră - vis maior


franchising - névhasználati megállapodás


franciză fiscală - adómentes összeg


franciză vamală - vámmentesség


franşizor, francizor - engedményező


fraudă - csalás


fraudă fiscală - adókijátszás


fraudă fiscală - adócsalás


funcţie de execuţie - vezető


funcţie publică - közszolgálat


funcţionar - irodai alkalmazott


funcţionar public - köztisztviselő


fundaţie - alapítvány


furnizare de documente - dokumentumellátás


furnizare de informaţii - információ kiszolgáltatása


furnizarea de energie - energiaellátás


furnizor - szolgáltató


furnizor - szállító


fuziune - vállalkozás egyesülése


fuziune - egybeolvadás, összeolvadás, fúzió


fuziune internaţională - nemzetközi egyesülés