román-magyar banki szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: l
találatok száma: 50


la ordin (titluri de valoare la ordin) - rendeletre szóló


la purtător - bemutatóra szóló


la scadenţă - lejáratkor, esedékességkor


lanţ de magazine - üzletlánc


leasing - lízing


leasing imobiliar - ingatlan-bérbeadás


legea cererii şi ofertei - a kereslet-kínálat törvénye


liber de sarcini - tehermentes


liber profesionist - önálló foglalkozás


liber schimb - szabadkereskedelem


liber-profesionist - szabadfoglalkozású


libera circulaţie - mozgás szabadsága


libera circulaţie a capitalului - tőke szabad mozgása


libera circulaţie a forţei de muncă - munkavállalók szabad mozgása


libera circulaţie a mărfurilor - áruk szabad mozgása


liberalism economic - gazdasági liberalizmus


liberalizare - liberalizálás, liberalizáció


liberalizarea comerţului - a kereskedelem liberalizálása


liberalizarea pieţei - a piac liberalizációja


liberalizarea preţurilor - árliberalizálás


libertatea comerţului - iparűzési szabadság


libret de economii - takarékbetétkönyv


licenţă de export - kiviteli engedély, exportengedély


licenţă de import - behozatali engedély, importengedély


lichid - folyósítható, könnyen (kész)pénzzé tehető, likvid


lichidare (a datoriei) - kifizetés, kiegyenlítés


lichidare (a unei întreprinderi) - felszámolás


lichidare de conturi - végső elszámolás


lichidare depozit - betét megszüntetése


lichidare judiciară - végelszámolás


lichidarea bunurilor - vagyon felszámolása


lichiditate - likviditás


lichiditate monetară - likviditás


lichiditate monetară în sectorul privat - pénzügyi likviditás


licitaţie - árverés, aukció


licitaţie publică - nyilvános árverés


limită de vârstă - korhatár


linie de asamblare în producţie - szalagon gyártás


linie de credit - hitelkeret


linie de produse - termékvonal


listă de colisaj, listă a coletelor/ a pachetelor - csomagjegyzék


listă de preţuri - árjegyzék


livrare - szállítás, leszállítás


livrare parţială - részszállítás


localizarea producţiei - a termelés helye


locatar - bérlő


locator - bérbeadó


lot (de mărfuri) - tétel, árutétel


luare a caimacului, luare a caimacului pieţei - lefölözés, a piac lefölözése


lumea afacerilor - üzleti világ