román-magyar banki szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: m
találatok száma: 80


macroeconomie - makroökonómia, makrogazdaság


majorare de întârziere - késedelmi kamat, késedelmi pótlék


majoritate absolută - abszolút többség


majoritate calificată - minősített többség


management - menedzsment


management financiar - pénzügyi irányítás


managementul afacerilor - vállalkozás igazgatása


managementul bazelor de date - adatbázis-kezelő rendszer


managementul documentelor - dokumentumkezelés


managementul electronic al documentelor - elektronikus dokumentumkezelés


managementul întreprinderii - vállalatvezetés


managementul personalului - személyzetgazdálkodás


managementul proiectelor - projektmenedzsment


managementul resurselor - erőforrás-gazdálkodás


manager - menedzser


marcă comercială - védjegy


marcă comercială europeană - európai védjegy


marcă comercială înregistrată - bejegyzett védjegy


marcaj comunitar de conformitate - EK megfelelőségi jelölés


mărimea unei întreprinderi - vállalkozás mérete


marjă a dobânzii - kamatrés, kamatkülönbözet


marjă a profitului - haszonrés


marjă comercială - kereskedelmi árrés


marjă de fluctuaţie - ingadozási sáv


masă bugetară - költségvetési volumen


masă monetară - pénzmennyiség


masă monetară - pénztömeg


mass-media - média


măsuri administrative - közigazgatási intézkedés


material de construcţii - építőanyagok


materie primă - nyersanyag


maţini agricole - mezőgazdasági gép


maximizarea profitului - a nyereség maximalizálása


mediu de afaceri - üzleti környezet


membru fondator - alapító tag


menaj - háztartás


mers al afacerilor - üzletmenet


mesaj publicitar - reklámüzenet


mesaj SWIFT - SWIFT üzenet


mic comerciant - kiskereskedés


mica industrie - kisipar


mică proprietate - kisméretű mezőgazdasági üzem


mica publicitate - apróhirdetés


microcredit - mikrohitel


microeconomie - mikroökonómia, mikrogazdaság


microfinanţe - mikrofinanszírozás


microîntreprinderi - mikrovállalkozás


mijloace băneşti - pénzeszközök


mijloc de comunicare - kommunikációs eszköz


mijloc de plată - fizetési eszköz, fizetőeszköz


mijloc de schimb - csereeszköz


mod de producţie - termelési mód


modalitate de finanţare - finanszírozási módszer


modalitate de plată - fizetési mod, fizetési módozat


model economic - gazdasági modell


modernizarea fermelor agricole - mezőgazdasági üzemek modernizációja


modernizarea industriei - az ipar modernizálása


modernizarea întreprinderii - a vállalkozás korszerűsítése


modificare a statutului (societăţii) - alapszabály-módosítás


monedă de rezervă - tartalékvaluta


monedă de schimb internaţional - nemzetközi deviza


monedă electronică - elektronikus pénz


monedă europeană - európai valuta


monedă naţională - nemzeti valuta


monedă scripturală - bankszámlapénz


monitorizare exporturi - exportfelügyelet


monopol - monopólium


monopol de cumpărare - monopszónia


monopol de stat - állami monopólium


monopol fiscal - adókivetési monopólium


monopol informaţional - információs monopólium


monopolul importurilor - importmonopólium


monopson - monopszónia, monopszónium


moratoriu - fizetési haladék, moratórium


mostră - minta, áruminta


muncă cu timp parţial - részmunkaidős foglalkoztatás


muncă la domiciliu - otthoni munka


muncă sezonieră - szezonális foglalkoztatás


muncitor necalificat - szakképzetlen munkás


municipalitate - önkormányzat