román-magyar banki szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: o
találatok száma: 58


obiect de activitate - tevékenységi kör


obiect de inventar - leltári tárgy


obligat cambial - váltókötelezett


obligatar - kötvénytulajdonos


obligaţii contractulale - szerződéses kötelezettségek


obligaţiune - kötvény


obligaţiune convertibilă - átváltható kötvény


obligaţiune la purtător - bemutatóra szóló kötvény


obligaţiune nominativă - névre szóló kötvény


obligaţiuni - kötvények


ocupare completă a forţei de muncă - teljes foglalkoztatás, teljes foglalkoztatottság


ofertă (1) - ajánlat


ofertă (2) - kínálat


ofertă agregată - összesített kínálat, aggregált kínálat


ofertă cu clasicitate unitară - egységnyi rugalmasságú kínálat


ofertă de bani - pénzkínálat


ofertă de locuri de muncă - munkahelyi üresedés


ofertă de preţ - ajánlati ár


ofertă de servicii - szolgáltatásnyújtás


ofertă elastică - rugalmas kínálat


ofertă excedentară, ofertă în exces - túlkínálat


ofertă inelastică - rugalmatlan kínálat, merev kínálat


ofertă publică de preluare a unei companii - nyilvános vételi ajánlat


ofertant - ajánlattevő


offshoring - offshoring


Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă - Belső Piaci Harmonizációs Hivatal


oligopol - oligopólium


oligopson - oligopszónia, oligopszónium


om de afaceri (oameni de afaceri) - üzletember (üzletemberek)


operaţiune - ügylet


operaţiune (bancară, bursieră, valutară etc.) - ügylet, művelet


operaţiune de încasare - beszedési ügylet


operaţiune de plată - átutalási ügylet


operaţiune la termen - határidős ügylet


operaţiune la vedere - azonnali ügylet, promt ügylet


operaţiuni “open market”, operaţiuni pe piaţa liberă - nyíltpiaci műveletek


operaţiuni de caserie - pénztári ügyletek


oportunităţi de afaceri - üzleti lehetőségek


opţiune de cumpărare (la bursă) - vételi opció


opţiune de vânzare (la bursă) - eladási opció


orar comercial - nyitvatartási idő


ordin de bursă - tőzsdei megbízás, tőzsdei utasítás


ordin de cumpărare - vételi megbízás


ordin de plată (OP) - fizetési megbízás, fizetési meghagyás (utalvány)


ordin de vânzare - eladási megbízás


ore suplimentare - túlóra


organ de control - ellenőrző szerv


organigramă - szervezeti diagram


organism de intervenţie în activitatea comercială - intervenciós hivatal


organism de reprezentare agricolă - mezőgazdasági érdekképviselet


organism european de standardizare - európai szabványügyi szervezet


organizarea producţiei - a termelés szervezése


organizaţie neguvernamentală - nem kormányzati szervezet


organizaţii nonprofit - nonprofit szervezet


orientare agricolă - mezőgazdasági orientáció


OTP Express - OTP Express


OTPdirekt - OTPdirekt


OTPe-broker - OTP e-bróker