román-magyar banki szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: v
találatok száma: 82


valoare adăugată - hozzaadott érték


valoare capitalizată - tőkesített érték


valoare comercială - kereskedelmi érték


valoare contabilă - könyv szerinti érték


valoare curentă - napi érték


valoare de circulaţie - forgalmi érték


valoare de întrebuinţare, valoare de utilizare - használati érték


valoare de inventar - leltari érték


valoare de piaţă - piaci érték


valoare de schimb - csereérték


valoare de vamă - vámérték


valoare economică - gazdasági érték


valoare intrinsecă - belső érték


valoare nominală - névérték


valoare prezentă - jelenlegi érték, jelenérték


valoare reală - reálérték


valoare viitoare - jovőbeni érték, jovőbeli érték


valoarea facturii - a számla értéke, számlaérték


valoarea TVA - HÉA-mérték


valori cotate la bursă - tőkepiaci érték


valori mobiliare - értékpapír


valută - pénznem


valută - valuta, deviza


valută de rezervă - tartalékvaluta


valută forte, valută slabă - kemény valuta, puha valuta


valută liber convertibilă - szabadon átváltható valuta


vamă - vám


vămuire - vámolás


vandabil - eladható, értékesíthető


vandabilitate - eladhatóság, értékesíthetőség


vânzare - értékesítés


vânzare -cumpărare - adásvétel


vânzare cu amănuntul - kiskereskedelmi értékesítés


vânzare cu amănuntul în asociere - társulásos kiskereskedelem


vânzare directă - közvetlen értékesítés


vânzare en-gros - nagykereskedelmi értékesítés


vânzare în pierdere - veszteséges eladás


vânzare la distanţă - távértékesítés


vânzare la domiciliu - házaló kereskedelem


vânzare la licitaţie - árverés


vânzare la preţ redus - kedvezményes áron történő értékesítés


vânzare liberă de taxe - vámmentes értékesítés


vânzare pe credit - hitelre történő értékesítés


vânzarea drepturilor de autor - az eredeti művészeti alkotás szerzőjét megillető újraeladási jog


vânzător - kereskedelmi személyzet


variabilă dependentă, variabilă independentă - függő változó, független változó


vârstă şcolară - iskolaköteles kor


vechime în funcţie - rangidős tisztviselő


vechime în muncă - szolgálati idő


vehicul - jármű


vehicul agricol - mezőgazdasági jármű


vehicul cu motor - gépjármű


vehicul de tracţiune grea - tehergépjármű


vehicul industrial - haszongépjármű


venit - jövedelem


venit - jövedelem, bevétel


venit agricol - mezőgazdasági jövedelem


venit bănesc - pénzjövedelem


venit brut - bruttó jövedelem


venit casnic - háztartások jövedelme


venit din agricultură - gazdálkodásból származó jövedelem


venit disponibil - rendelkezésre álló jövedelem


venit garantat - garantált jövedelem


venit impozabil - adóköteles jövedelem


venit investit - befektetési jövedelem


venit marginal - határbevétel


venit mediu - átlagjövedelem, átlagbevétel


venit mic - alacsony jövedelem


venit minim de subzistenţă - létminimum


venit naţional - nemzeti jövedelem


venit neimpozabil - adómentes jövedelem


venit nesalarial - nem bér jellegű jövedelem


venit net - nettó jövedelem


venit nominal - névleges jövedelem, nominális jövedelem


venit real - reáljövedelem


venit suplimentar - kiegészítő jövedelem


venituri publice - állami bevételek, állami jövedelmek


viciu ascuns - rejtett hiba


virament - átutalás


virament bancar - bankátutalás


viteză de rotaţie a banilor - a pénz forgási sebessége


viteză de rotaţie a stocurilor - a készletek forgási sebessége